ERP có thể là một công cụ hữu ích để theo dõi dấu chân carbon

Tính bền vững hiện là một sáng kiến ​​kinh doanh chiến lược với các mục tiêu có thể đo lường được đối với hầu hết các tổ chức lớn và nhiều nhà sản xuất đã công bố mục tiêu trung hòa lượng carbon vào năm 2050.
December 29, 2023

Các công ty sản xuất bậc trung thực hiện chương trình quản lý lượng khí thải carbon và tính bền vững chính thức sẽ có vị thế tốt để trở thành nhà cung cấp được ưa thích cho các nhà sản xuất lớn hơn. Và tất cả các nhà sản xuất có thể cắt giảm đáng kể chi phí bằng cách giảm chi phí vật liệu, năng lượng và lao động, đồng thời bắt đầu đáp ứng các quy định mới của chính phủ nhằm giảm khí thải nhà kính.

Hệ thống ERP có thể trợ giúp như thế nào

Trong môi trường sản xuất, mỗi yếu tố sản xuất của một thành phẩm đều chứa một số lượng khí thải carbon tồn kho mà hệ thống ERP rất phù hợp để theo dõi giống như các mặt hàng khác trong kho. Lý tưởng nhất là hệ thống ERP sẽ có thể theo dõi nguyên liệu thô, thời gian máy và nhân công.

Sau đây là phương pháp sử dụng hệ thống ERP để theo dõi lượng carbon tồn kho của thành phẩm trên cơ sở từng đơn vị:

1. Tạo các hạng mục kiểm kê carbon trong danh mục hàng tồn kho của hệ thống ERP với chi phí của từng hạng mục thể hiện lượng phát thải carbon của hạng mục đó trên mỗi đơn vị đo lường. Ví dụ, một pound nhựa có thể tạo ra lượng khí thải carbon là 2 pound CO2e. Chi phí trung bình của Hoa Kỳ cho một kilowatt điện là 0,85 pound CO2e và chi phí vận chuyển trên mặt đất là 0,36 pound carbon mỗi tấn-dặm.

2. Hóa đơn sản xuất (BOM) bổ sung cho các mặt hàng có mặt hàng tồn kho carbon và mức tiêu thụ tương ứng trên mỗi đơn vị thành phẩm. Tác động của carbon nguyên liệu rất dễ xác định vì BOM đã chứa số lượng cần thiết để tính toán hàm lượng carbon.

3. Ước tính hàm lượng năng lượng (tác động) cho một hạng mục theo một trong ba cách:

  • Đơn giản nhất là lấy toàn bộ chi phí năng lượng của hoạt động (tính bằng CO2e) và chia tổng lượng khí thải đó cho tổng số giờ hoạt động của trung tâm làm việc để tính được CO2e trung bình mỗi giờ hoạt động. Việc quy chi phí năng lượng vào số giờ sản xuất cũng bao gồm chi phí chiếu sáng, sưởi ấm, điều hòa không khí, thiết bị phụ trợ, v.v.
  • Một phương pháp tinh vi hơn là thực hiện phép tính ở trên nhưng sau đó chia giá trị trung bình thành các hệ số CO2e của trung tâm làm việc cao, trung bình và thấp. Ví dụ, thiết bị tiêu thụ nhiều năng lượng được chỉ định 150% năng lượng trung bình trong khi các trung tâm làm việc hiệu quả được chỉ định 75%. Điều này cho phép hiệu quả sử dụng năng lượng của trung tâm làm việc được công nhận và khen thưởng.
  • Phương pháp chính xác nhất nhưng ít thực tế nhất là tính toán năng lượng vận hành chính xác của từng trung tâm làm việc.

4. Kiểm tra nhanh tính trọng yếu là sử dụng tổng chi phí vận chuyển của doanh nghiệp; sau đó chuyển đổi số đô la đó thành giá trị chuyển đổi CO2e là 0,5 lbs. CO2e trên mỗi đô la chi phí vận chuyển. Nếu chi phí vận chuyển là trọng yếu, nhà sản xuất có thể nhận được ước tính chính xác từ các nhà vận chuyển khi thêm mặt hàng đó vào hệ thống ERP.

5. Áp dụng các phương pháp này để chi phí carbon trên mỗi mặt hàng được hệ thống kiểm soát hàng tồn kho và chi phí của hệ thống ERP tự động tính toán. Những chi phí này thậm chí có thể được in trực tiếp trên nhãn vận chuyển và tài liệu. Và bảng điều khiển có thể được tạo ra để mọi người trong công ty có thể dễ dàng nhìn thấy sản lượng carbon hàng ngày và tiến độ hướng tới các mục tiêu.

Bằng cách này, với việc thiết lập ERP phù hợp, các nhà sản xuất có thể xử lý lượng khí thải carbon hoặc lượng carbon tồn kho trong hoạt động sản xuất giống như bất kỳ chi phí kinh doanh nào khác.

MES LAB Staff

Marketing staff of MESLAB

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss