Technologies

Smart Product & Process Design, Mr. Đoàn Đức Thảo – Giám đốc phát triển kinh doanh Siemens Software Vietnam

June 18, 2024
Ngay khi bắt đầu bài chia sẻ, ông Đoàn Đức Thảo đã chia sẻ, hiện nay, cạnh tranh về mặt sản xuất ngày càng được thu hẹp vì sản xuất ngày càng được tối ưu khi có tự động hóa, máy móc thiệt bị. Các doanh nghiệp Việt muốn tạo được lợi thế cạnh tranh, gia tăng giá trị gia

Downloads

Nova & Co.

Chuyên đề Kỹ thuật

Media