RD Summit

Chuỗi sự kiện RD Summit tổ chức triển lãm công nghệ, kết nối hợp tác và chia sẻ kiến thức về Phát triển sản phẩm (R&D) và các xu hướng mới trong lĩnh vực các sản phẩm dân dụng, tiêu dùng