Tech Series 1

Sự kiện Tech Series 1 tổ chức triển lãm công nghệ, chia sẻ kiến thức, kết nối các giải pháp công nghệ trong ngành điện và gia dụng