Ảnh

Album ảnh các hoạt động và sự kiện được tổ chức bởi MES LAB

Thanks for making this event meaningful

Cảm ơn tất cả các đối tác đồng hành đã cùng Mes Lab tạo nên một event Tech Series No.2 2024 thành công rực rỡ. Và thế là Tech Series No.2 đã khép lại, để lại những kỉ niệm khó quên với
January 17, 2024