[OpenPD] Đăng ký nhận tài liệu FREE về R&D / Phát triển sản phẩm từ Meslab. 

March 20, 2024

Với mục đích lan toả những kiến thức cơ bản nhất về phương pháp và công cụ triển khai R&D, Phát triển sản phẩm trong doanh nghiệp, thông qua chương trình OpenPD của Meslab, Meslab gửi miễn phí đến bạn các tài liệu thuộc phạm vi mà bạn quan tâm trong lĩnh vực về phát triển sản phẩm. 

Tài liệu này là những nghiên cứu, đúc kết một cách cơ bản, dễ hiểu mà các chuyên gia của chúng tôi có được sau nhiều năm nghiên cứu & áp dụng tại Meslab, Nova&Co. cũng như tại các dự án hợp tác, tư vấn R&D, Phát triển sản phẩm với các Tập đoàn thuộc nhiều ngành hàng khác nhau trong nền kinh tế.

Để nhận tài liệu, mời mọi người vui lòng đăng ký tại đây:

——-

Chương trình OpenPD là dự án cộng đồng mang tính chia sẻ của Meslab, cung cấp tài liệu và hỗ trợ cơ bản cho cộng đồng. Nếu quý bạn cần những sự tham gia sâu hơn như training, coaching, workshop inhouse để giải quyết bài toán cụ thể hoặc tư vấn dự án,…xin vui lòng liên hệ Meslab/ Nova&Co. để có đơn vị tư vấn chuyên nghiệp gửi đề xuất cho bài toán cụ thể của mình.

Phone: 0917 519 900 (Ms. Thùy)

Email: meslab@meslab.vn

Website: https://meslab.vn/

Forum: https://meslab.org/

#meslab#novaco#ProductRD#phattriensanpham

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss