Tính toàn cầu của hệ sinh thái Net Zero

November 21, 2023

Tổng quan

Net Zero, hay Net Zero emission (phát thải ròng bằng 0), theo Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) không chỉ là một mục tiêu, mà còn là một cột mốc quan trọng trong hành trình giữ gìn sức khỏe của hành tinh. Đây không chỉ là một thách thức lớn đối với nhân loại mà còn là cơ hội để chúng ta chứng minh khả năng thích ứng và biến đổi tích cực để giữ cho Trái Đất tồn tại.

Tầm quan trọng của Net Zero

Net Zero không chỉ là một mục tiêu, mà còn là chìa khóa mở cánh cửa cho tương lai bền vững. Theo Net Zero Climate, thuật ngữ Net Zero mang theo nhiều ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là việc dừng lại sự nóng lên của hành tinh. Điều này không chỉ là một cam kết giảm phát thải mà còn là sự chấm dứt các hành động gây ra hiệu ứng nhà kính.

Điều này bắt nguồn từ sự nhận thức rằng lượng khí nhà kính thải ra khí quyển đang tác động mạnh mẽ đến môi trường, làm thay đổi khí hậu và gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho cuộc sống trên Trái Đất. Để đạt được mục tiêu Net Zero, chúng ta cần thay đổi cách tiếp cận sản xuất năng lượng, quản lý rừng, và đối phó với các nguồn phát thải khác nhau.

Đối mặt với sự gia tăng nhanh chóng của lượng phát thải CO2 tại Việt Nam, một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách là làm thế nào để đưa con số này xuống bằng 0. Nghiên cứu chỉ ra rằng từ năm 2000, Việt Nam đã chứng kiến một tăng trưởng đột ngột trong lượng phát thải CO2, và đến năm 2019, con số này đã đạt 247.71 triệu tấn. Điều này đặt ra thách thức lớn, nhưng cũng mở ra cơ hội để thay đổi hướng đi của quốc gia theo hướng bền vững và không gian thân thiện với môi trường.

Đồng thời, việc hiểu rõ về Net Zero không chỉ là vấn đề của một quốc gia mà là của toàn bộ cộng đồng quốc tế. Sự hợp tác và đồng thuận quốc tế là chìa khóa để chúng ta có thể thực hiện cam kết này, bảo vệ hành tinh chúng ta khỏi những ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Dễ nhận thấy rằng, việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch là một trong những yếu tố quan trọng gây ra sự gia tăng đột ngột trong lượng khí thải nhà kính, tác động tiêu cực đến sự biến đổi khí hậu. Các lĩnh vực tạo ra lượng khí thải lớn nhất bao gồm: nguồn năng lượng; thay đổi canh tác và mục đích sử dụng đất; công nghiệp; xử lý chất thải. Trong số đó, lĩnh vực năng lượng chiếm tỉ lệ phát thải cao nhất.

Net Zero có ý nghĩa gì đối với ngành công nghiệp năng lượng

Theo thông tin từ Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) năm 2021, một trong những giải pháp chủ yếu để đạt được mục tiêu Net Zero là tối ưu hóa sử dụng năng lượng. Việc cải thiện hiệu quả năng lượng không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn đóng góp vào việc đạt được mục tiêu Net Zero đề ra cho năm 2050.

Theo IEA, Net Zero cũng đồng nghĩa với sự chuyển đổi nhanh chóng từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Dựa trên dữ liệu cung cấp, việc giảm hoạt động khai thác và sử dụng các nguồn nhiên liệu hóa thạch như than, dầu, khí tự nhiên là quan trọng để giảm thiểu lượng phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường.

Cuối cùng, việc thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon được xem là một giải pháp hiệu quả để đạt được mục tiêu Net Zero. Từ việc xử lý trực tiếp khí thải đến cung cấp các giải pháp cho các ngành công nghiệp khó giảm phát thải như sản xuất xi măng, chúng ta có thể loại bỏ hiệu quả một lượng lớn khí CO2 khỏi khí quyển (IEA 2021).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss