I-REC là gì? Lợi ích của chứng chỉ

November 22, 2023

I-REC là gì?

I-REC là một loại Chứng chỉ Thuộc tính Năng lượng (EAC) được giới thiệu để chứng nhận một lượng điện cụ thể được tạo ra từ nguồn năng lượng tái tạo (1 I-REC đại diện cho 1 megawatt-giờ điện tái tạo). Hiện tại, ngoài I-REC, hệ thống EAC toàn cầu còn bao gồm hai loại chứng chỉ năng lượng tái tạo khác: Chứng chỉ Bảo đảm Nguồn gốc (GO), được sử dụng trong thị trường năng lượng Liên minh Châu Âu, và Chứng chỉ Năng lượng Tái tạo (REC), được sử dụng trong thị trường năng lượng của Hoa Kỳ và Canada. I-REC được sử dụng ở các quốc gia và khu vực không có hệ thống chứng nhận năng lượng xanh, như ở Châu Phi, Châu Á, Nam Mỹ, v.v. Ngoài ra, một số quốc gia như Úc và Nhật Bản cũng có hệ thống chứng nhận riêng.

I-REC đảm bảo rằng năng lượng tái tạo được sản xuất và tiêu thụ trên một lưới điện được chứng nhận hoặc tại một địa điểm cụ thể, cho phép doanh nghiệp và tổ chức mua các chứng chỉ này để tránh sử dụng năng lượng từ nguồn không tái tạo và giảm lượng khí thải carbon.

I-REC cung cấp một giải pháp linh hoạt cho các tổ chức và doanh nghiệp không thể trực tiếp sản xuất hoặc tiêu thụ năng lượng tái tạo. Hơn nữa, việc sử dụng các chứng chỉ này cũng giúp cải thiện khả năng tiếp cận các nguồn năng lượng tái tạo, khuyến khích sự đầu tư và phát triển năng lượng tái tạo trên toàn thế giới.

Trên thế giới, nhiều quốc gia đã triển khai hệ thống chứng chỉ I-REC để thúc đẩy việc tiêu thụ và phát triển năng lượng tái tạo. Hiện nay, I-REC đã được triển khai tại hơn 30 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

Một số thuộc tính cơ bản của I-REC

 • Dữ liệu chứng chỉ
 • Loại chứng chỉ
 • Số nhận dạng duy nhất của chứng chỉ
 • ID hệ thống theo dõi
 • Loại nhiên liệu tái tạo
 • Địa điểm sản xuất năng lượng tái tạo
 • Công suất dự án
 • Tỷ lệ phát thải của nguồn năng lượng tái tạo
 • Hồ sơ tiêu chuẩn tái tạo
 • Thông tin lưới điện hệ thống kết nối

Lợi ích của I-REC

Việt Nam và nhiều quốc gia đang tích cực tham gia cuộc đua hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không (Net Zero) trong chiến lược chuyển đổi sang năng lượng xanh. Chứng chỉ I-REC đóng vai trò quan trọng trong việc chứng minh sự thành công của quá trình chuyển dịch này. Mỗi chứng chỉ I-REC được phát hành và giao dịch là một minh chứng cho việc nguồn cung cấp năng lượng đang trải qua quá trình chuyển đổi tích cực, đồng nghĩa với việc môi trường đang trở nên sạch sẽ hơn. I-REC đại diện cho sự công nhận của sự đóng góp trong quá trình chuyển dịch năng lượng, là nguồn lực lớn động viên thêm đầu tư và sử dụng năng lượng tái tạo trong quá trình phát triển kinh tế và xã hội.

Việc tuân thủ mua bán trao đổi I-REC có thể dẫn tới:

 • Nâng cao công suất và hiệu quả sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp, công ty
 • Nâng cao sự tin tưởng của người tiêu dùng khi lựa chọn các sản phẩm được sản xuất từ nguồn năng lượng tái tạo
 • Giảm chi phí hoặc giới hạn chi phí trong việc thực hiện chuyển dịch năng lượng xanh.
 • Ghi lại mức tiêu thụ năng lượng tái tạo và yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính một cách đáng tin cậy.
 • Theo dõi nguồn gốc của điện và lựa chọn giữa các công nghệ, chẳng hạn như năng lượng mặt trời, gió, thủy điện, địa nhiệt hoặc năng lượng sinh học.
 • Tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường của công ty, chẳng hạn như Giao thức khí nhà kính.
 • Tuân thủ các quy định quốc gia về năng lượng tái tạo và cải thiện xếp hạng bền vững của bạn.
 • Đóng góp cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss