Tìm hiểu về Enhanced Geothermal Systems (EGS)

November 21, 2023

Enhanced geothermal systems (EGS), hoặc năng lượng nhiệt độ đất đốt do con người tạo ra, có khả năng cung cấp điện cho hơn 65 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp ở Hoa Kỳ, đồng thời là bước tiến mới trong triển khai năng lượng tái tạo. Chương trình EGS của Văn phòng Công nghệ Nhiệt độ đất đốt (GTO) hỗ trợ các dự án nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm hướng dẫn các công nghệ nâng cao nhiệt độ đất đốt đến khả năng thương mại.

Enhanced geothermal systems (EGS) là gì?

ESG là cụm từ viết tắt bởi Environmental (Môi trường); Social (Xã hội) và Governance (Quản trị doanh nghiệp). Đây là một bộ tiêu chuẩn để đo lường các yếu tố liên quan đến phát triển bền vững và ảnh hưởng, tác động của doanh nghiệp đến cộng đồng.

Các thành phần trong bộ tiêu chí ESG

  • Môi trường (Environmental): Đánh giá các vấn đề liên quan đến tác động của doanh nghiệp đến môi trường sống, như phát thải khí nhà kính, quản lý nước và chất thải, nguồn cung nguyên liệu thô, tác động từ biến đổi khí hậu…
  • Xã hội (Social): Đánh giá các vấn đề liên quan đến sự đa dạng, công bằng và hòa nhập của doanh nghiệp trong nội bộ và với các bên liên quan, như quản lý lao động, an ninh và bảo mật dữ liệu, quan hệ cộng đồng…
  • Quản trị (Governance): Đánh giá các vấn đề liên quan đến quản trị công ty, đạo đức kinh doanh, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tuân thủ các quy định pháp luật…

Tiêu chuẩn ESG là gì?

Tiêu chuẩn ESG được xem là một công cụ để giúp đánh giá mức độ thực hành ESG của doanh nghiệp, là cơ sở để nhận biết các công ty có trách nhiệm xã hội. Các doanh nghiệp sẽ báo cáo mức độ thực hành ESG của mình dựa trên các bộ khung báo cáo phát triển bền vững.

Bộ khung báo cáo phát triển bền vững

Các khung báo cáo phát triển bền vững chính hiện nay có thể kể đến như:

  • Khung báo cáo của Sáng kiến Báo cáo toàn cầu (GRI): Bộ chuẩn mực của GRI bao gồm: 3 chuẩn mực toàn cầu (Universal Standards) áp dụng cho tất cả các tổ chức, doanh nghiệp; 33 chuẩn mực liên quan đến các nội dung cụ thể và được chia làm ba nhóm: Kinh tế, môi trường, xã hội. Các tổ chức, doanh nghiệp chỉ lựa chọn và sử dụng các chuẩn mực có liên quan dựa trên các lĩnh vực trọng yếu.
  • Khung báo cáo của Hội đồng Báo cáo tích hợp quốc tế (IIRC)
  • Khung báo cáo của Hội đồng Báo cáo phát triển bền vững tiêu chuẩn (SASB)
  • Khung báo cáo của Hiệp ước Toàn cầu Liên hợp quốc (UN Global Compact)

Chiến lược ESG là gì và tại sao nó quan trọng?

Chiến lược ESG là cách mà doanh nghiệp tích hợp các tiêu chuẩn ESG vào hoạt động kinh doanh của mình, nhằm giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả, tăng cường uy tín và tạo ra giá trị cho các bên liên quan.

Chiến lược ESG quan trọng vì nó giúp doanh nghiệp đáp ứng kỳ vọng của các nhà đầu tư, khách hàng, nhân viên, cộng đồng và chính phủ về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp3. Nó cũng giúp doanh nghiệp đối mặt với những thách thức lớn của thế giới như biến đổi khí hậu, bất bình đẳng, thiếu nguồn lực và an ninh mạn

ESG hoạt động như thế nào?

Một hệ thống nhiệt độ đất đốt tự nhiên, được biết đến là một hệ thống thủy nhiệt, yêu cầu ba yếu tố chính để tạo ra điện: nhiệt độ, chất lỏng và sự thấm tháo (khi nước có thể di chuyển tự do qua đá ngầm).

Tuy nhiên, ở nhiều khu vực, đá ngầm là nóng nhưng không đủ sự thấm tháo tự nhiên hoặc không có đủ chất lỏng. Trong những trường hợp đó, hệ thống nhiệt độ đất đốt nâng cao có thể được sử dụng để tạo ra một hồ chứa do con người tạo ra để khai thác nhiệt độ đó để sản xuất năng lượng.

Trong một EGS, chất lỏng được đưa sâu xuống dưới lòng đất dưới điều kiện kiểm soát cẩn thận, gây ra sự mở lại của các nứt có sẵn, tạo ra sự thấm tháo. Sự tăng sự thấm tháo cho phép chất lỏng lưu thông qua đá nóng đã bị nứt, và chất lỏng trở nên nóng khi lưu thông. Người điều hành bơm nước nóng lên bề mặt, nơi nó tạo ra điện cho lưới điện. Tìm hiểu thêm về cách EGS hoạt động hoặc xem video về các bước và lợi ích trong phát triển EGS.

EGS có thể thúc đẩy việc phát triển nhiệt độ đất đốt vượt ra khỏi các khu vực thủy nhiệt truyền thống, mở rộng sản xuất năng lượng nhiệt độ đất đốt trên toàn quốc. Những tiến bộ về EGS đang được thử nghiệm trên toàn thế giới ngày nay, cả trong cả công và tư.

Tại Hoa Kỳ, Bộ Năng lượng (DOE) hiện đang tài trợ một dự án thử nghiệm EGS lớn tại Milford, Utah: Trạm quan sát Biên giới để Nghiên cứu Năng lượng Nhiệt độ đất đốt (FORGE). Tại đây, các nhà nghiên cứu đã thể hiện những cải thiện đáng kể về tốc độ khoan và kích thích đá thành công.

DOE cũng trước đó đã tài trợ hai dự án thử nghiệm EGS thành công:

Desert Peak, Nevada: Ormat Technologies kích thích một giếng không thương mại ở mép của hệ thống nhiệt độ đất đốt thông thường đang hoạt động tại Desert Peak, Nevada. Sự kích thích đã tạo ra một hồ chứa EGS và thêm vào 1,7 megawatt (MW) sản xuất điện tại nhà máy điện nhiệt độ đất đốt hiện tại. The Geysers ở Bắc California: Calpine, người vận hành lĩnh vực nhiệt độ đất đốt The Geysers, đã đào sâu và kích thích hai giếng nhiệt độ đất đốt trước đó đã bị bỏ. Những giếng được nâng cấp đã thêm vào 5,8 MW công suất cho thế hệ hiện tại. Xem một video về việc khoan nhiệt độ đất đốt tại The Geysers.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss