Kế hoạch cung cấp điện và quản lý hệ thống điện của Việt Nam cho đến năm 2024

January 2, 2024

Trong kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024, sản lượng khí cung cấp cho mỗi nhà máy điện sẽ được thực hiện theo Hợp đồng mua bán khí giữa chủ đầu tư nhà máy điện khí và nhà cung cấp khí, đã được Bộ Công Thương phê duyệt. Nhằm đảm bảo nguồn cung khí đủ cho sản xuất điện, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) sẽ phối hợp chặt chẽ với các chủ mỏ, chủ đầu tư các nhà máy điện khí, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0).

Theo kế hoạch đã được duyệt, PVN và PV GAS sẽ đảm bảo sản lượng khí phù hợp với nhu cầu sản xuất điện vào năm 2024. Đồng thời, họ sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác để sử dụng tài nguyên khí một cách hợp lý và đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành hệ thống điện quốc gia.

Chủ đầu tư nhà máy điện khí cùng với nhà cung cấp khí sẽ lập kế hoạch cung cấp khí hàng tháng và hàng quý theo Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia đã được Bộ Công Thương phê duyệt, cũng như theo kế hoạch hàng tháng do A0 công bố. Các bên sẽ không chỉ cập nhật mà còn chuẩn bị nguồn khí phù hợp để đảm bảo ổn định, an toàn và hiệu quả trong hoạt động của nhà máy.

Cục Điều tiết Điện lực sẽ đảm nhận vai trò giám sát tình hình cung cấp điện của hệ thống quốc gia, đồng thời sẽ chỉ đạo A0 công bố thông tin kế hoạch huy động tháng tới và các tháng tiếp theo trong năm 2024. Điều này giúp chủ đầu tư nhà máy điện khí và nhà cung cấp khí có thông tin cụ thể để chuẩn bị một cách hiệu quả.

Cục Than và Dầu khí sẽ thường xuyên theo dõi và cập nhật tình hình cung cấp khí cho sản xuất điện năm 2024. Trong trường hợp xuất hiện vấn đề có thể ảnh hưởng đến cung cấp khí cho các nhà máy điện, họ sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ Công Thương để được xem xét và chỉ đạo giải quyết kịp thời. Điều này nhằm đảm bảo ổn định và liên tục trong sản xuất điện, đồng thời bảo vệ lợi ích quốc gia và duy trì hiệu suất cao của hệ thống điện quốc gia.

Nguồn: vietnamenergy.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss