Phát triển điện mặt trời mái nhà: Bộ Công Thương hội ý kiến dự thảo nghị định

December 12, 2023

Bộ Công Thương đang chủ trì quá trình lấy ý kiến rộng rãi từ các tổ chức, cơ quan và cá nhân về dự thảo Nghị định mới quy định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà. Thông qua văn bản số 8691/BCT-ĐL, Bộ đã gửi đề nghị ý kiến đến nhiều đối tác, bao gồm Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cũng như Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Cuộc họp ngày 8/11/2023, chủ trì bởi Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, đã đưa ra kết luận quan trọng về việc xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái. Theo đó, Bộ Công Thương đã được giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ.

Với tinh thần tích cực, Bộ Công Thương đã hoàn thành dự thảo hồ sơ đề xuất xây dựng Nghị định mới và hiện đang mở cửa để nhận ý kiến đóng góp từ cộng đồng. Cụ thể, Bộ đề xuất một số điều kiện quan trọng như sau:

Đầu tiên, điện mặt trời mái nhà có thể liên kết với lưới điện quốc gia để sử dụng điện tự sản xuất và không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác. Điều này sẽ tạo điều kiện cho người sử dụng lựa chọn phát hoặc không phát sản lượng điện dư, với giá 0 đồng nếu lựa chọn phát.

Thứ hai, Bộ đề xuất rằng điện mặt trời mái nhà cũng có thể không liên kết với lưới điện quốc gia, chỉ sử dụng tại chỗ, và quy mô công suất không bị giới hạn.

Thứ ba, để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển, công suất điện mặt trời mái nhà phải phù hợp với quy hoạch điện lực quốc gia và quy định địa phương, đặc biệt là đối với vùng đồng bằng sông Hồng.

Cuối cùng, Bộ Công Thương đề xuất các đơn vị quan tâm gửi ý kiến trước ngày 26/12/2023 để có đầy đủ thời gian tổng hợp và báo cáo kết quả. Điều này thể hiện cam kết của Bộ trong việc thúc đẩy sự進化 và thích ứng của ngành công nghiệp điện mặt trời mái nhà với môi trường kinh doanh và pháp luật ngày càng thay đổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss