AI tạo cơ hội lớn cho ngành sản xuất hiện đại

November 18, 2023

Hiệp hội các nhà sản xuất quốc gia Phó chủ tịch phụ trách chính sách Chris Netram đã đưa ra một tuyên bố sau khi Tổng thống Joe Biden ký một  lệnh điều hành được thiết kế để  hướng dẫn sự phát triển của AI.

“Trí tuệ nhân tạo đại diện cho một cơ hội lớn lao cho ngành sản xuất hiện đại,” Netram nói. “Trí tuệ nhân tạo đã giúp nhà sản xuất cải thiện an toàn và đào tạo, và giúp người lao động trở nên sáng tạo hơn. Nó mở ra những cơ hội tuyệt vời cho dự báo bảo trì và phát triển sản phẩm, và các nhà sản xuất đang tiếp tục phát triển những ứng dụng AI tiếp theo.

“Các nhà sản xuất mong đợi hợp tác với chính quyền sau sắc lệnh thiết lập hôm nay để đảm bảo rằng bất kỳ tiêu chuẩn AI nào được áp dụng ở cấp liên bang đều được phát triển với sự tham gia mạnh mẽ của ngành công nghiệp, hỗ trợ đổi mới và Nghiên cứu và Phát triển (R&D), vững chắc dựa trên những rào cản an toàn cần thiết cho một công nghệ hay ứng dụng cụ thể, bảo vệ doanh nghiệp khỏi trách nhiệm không cần thiết và củng cố tính cạnh tranh và dẫn đầu của Hoa Kỳ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Các nhà sản xuất cũng ủng hộ việc bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu mạnh mẽ và các biện pháp an ninh mạng, cũng như đầu tư mạnh mẽ vào phát triển nguồn nhân lực và ưu tiên các nhu cầu nguồn nhân lực thông qua cải cách hệ thống nhập cư của chúng ta.”

Nguồn: manufacturing.net

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss