Việt Nam chiếm đến 69% tổng sản lượng điện từ nguồn năng lượng mặt trời và gió trong cộng đồng ASEAN.

December 15, 2023

Ember, tổ chức tư vấn về khí hậu và năng lượng của Anh, đã công bố báo cáo mới nhất về tình hình năng lượng tái tạo ở Đông Nam Á. Tổng sản lượng từ điện mặt trời và năng lượng gió trong khu vực này đạt hơn 50 TWh vào năm ngoái, so với chỉ 4,2 TWh vào năm 2015. Việt Nam nổi lên như một động lực chính, chiếm 69% tổng sản lượng của khu vực trong năm 2022.

Ember đánh giá rằng môi trường chính sách thuận lợi là một trong những yếu tố chính dẫn đến sự bùng nổ của năng lượng điện mặt trời tại Việt Nam. Biểu giá điện hỗ trợ (FIT) được đưa ra năm 2017 với mức giá 6,67-10,87 cent cho mỗi kWh, kèm theo các ưu đãi như miễn trừ thuế đất và miễn thuế cho các thiết bị liên quan, đã làm tăng sức hấp dẫn của thị trường.

Tuy nhiên, từ năm 2021 đến 2022, FIT này đã dần được loại bỏ, dẫn đến sự chậm lại của tốc độ tăng trưởng năng lượng mặt trời ở khu vực. Ember cho biết tốc độ tăng trưởng năng lượng mặt trời và gió giảm xuống chỉ còn 15% vào năm 2022, so với mức trung bình hàng năm là 43% từ năm 2015.

Mặc dù vậy, tổng sản lượng điện từ năng lượng mặt trời và gió vẫn chiếm 13% tổng sản lượng điện của Việt Nam vào năm ngoái, là mức cao nhất ở Đông Nam Á. Ember lưu ý rằng xu hướng tăng trưởng chung của khu vực không nhất thiết phản ánh xu hướng tăng trưởng của từng quốc gia cụ thể. Ví dụ, ở Indonesia, Philippines, Thái Lan và Singapore, tốc độ tăng trưởng năng lượng mặt trời đã tăng so với năm 2021.

Dinita Setyawati, tác giả báo cáo, nhấn mạnh rằng điện mặt trời và gió là những công nghệ tiềm năng nhất để tạo ra thị trường mới, thúc đẩy việc làm, và hỗ trợ chuyển đổi năng lượng.

Ngoài Việt Nam, Thái Lan cũng được đánh giá có tiềm năng điện mặt trời lớn nhất và công suất điện gió lớn thứ ba trong khu vực. Philippines, là nước sản xuất lớn thứ hai ở Đông Nam Á, đã đóng góp 5% tổng sản lượng điện gió và điện mặt trời cho ASEAN. Ember cũng dự báo sản lượng điện sạch của ASEAN sẽ tăng trưởng tích cực trong năm 2023 do các dự án lớn được đưa vào vận hành.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss