Năng lượng tái tạo: Tiềm năng và Thách thức tại thị trường Việt Nam

November 20, 2023

Tổng quan và tiềm năng phát triển nguồn năng lượng tái tạo

Theo số liệu mới nhất từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tính đến ngày 31/10/2021, cả nước đã có tổng cộng 106 nhà máy điện gió, đạt công suất tổng cộng 5755,5MW. Các nhà máy này đã gửi văn bản và hồ sơ đăng ký tham gia chương trình kết nối vào lưới điện, đồng bộ lưới, thử nghiệm, và đề nghị công nhận vận hành thương mại (COD).

Tổng quan về nguồn năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam được xem là quốc gia có tiềm năng lợi hơn cả trong bốn nước thuộc khu vực Đông Nam Á về năng lượng gió. Với hơn 39% diện tích toàn bộ đất nước, ước tính có tốc độ gió trung bình hằng năm lớn hơn 6m/s ở độ cao 65m, tức là tương đương với công suất 512GW. Việc khai thác nguồn năng lượng tái tạo này mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với kinh tế, xã hội, an ninh năng lượng và phát triển bền vững.

Kết quả sau khi rà soát Quy hoạch điện VIII từ Bộ Công Thương cho thấy, Quy hoạch này cần đảm bảo đạt được các mục tiêu tại Quyết định số 1264/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, được phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch VIII. Đặc biệt, so với đề án được trình bày tháng 3 năm 2021, Quy hoạch điện VIII có những điểm mới nổi bật được đạt được sau khi rà soát. Cụ thể thông tin được trình bày dưới đây.

“Các nguồn điện năng lượng tái tạo tiếp tục nhận được sự ưu tiên trong quá trình phát triển, đồng thời phù hợp với chương trình phát triển hệ thống điện tổng thể giai đoạn tới năm 2030. Năng lượng tái tạo (trừ thủy điện) dự kiến sẽ tăng từ khoảng 17.000MW hiện tại lên đến 31.600MW vào năm 2030, chiếm tỷ lệ khoảng 24,3% tổng công suất đặt của toàn bộ hệ thống. Do đó, nguồn năng lượng tái tạo sẽ tiếp tục phát triển với tỷ lệ thâm nhập hệ thống điện được kiểm soát, điều này phù hợp với cấu trúc nguồn điện trong giai đoạn hướng tới năm 2030 của hệ thống điện Việt Nam. Điều này không chỉ giúp kiểm soát chi phí hệ thống và giá bán lẻ điện mà còn đảm bảo sự ổn định của năng lượng tái tạo.

Quy hoạch phát triển nguồn điện đang thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của nguồn năng lượng tái tạo (bao gồm thủy điện, điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối…) và từng bước tăng tỷ lệ đóng góp của điện năng sản xuất từ nguồn năng lượng tái tạo trong cấu trúc nguồn điện.”

Tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam

Việt Nam, với vị trí địa lý đắc địa, đường bờ biển dài, và khí hậu nhiệt đới gió mùa, cùng với nền kinh tế nông nghiệp phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác năng lượng tái tạo đa dạng. Có khả năng sản xuất năng lượng từ các nguồn như thủy điện, điện gió, điện mặt trời, sinh khối, địa nhiệt, và nhiên liệu sinh học.

Theo thống kê từ EVN, trong tổng số 106 nhà máy điện gió tính đến ngày 31/10/2021, đã có 69 nhà máy điện gió được công nhận vận hành thương mại COD, với tổng công suất là 3298,95MW. Nếu tính thêm 15 nhà máy điện gió đã được công nhận COD và đi vào vận hành từ trước đó, thì trong hệ thống điện quốc gia đã có tổng cộng 84 nhà máy điện gió, đạt tổng công suất 3980,27MW được công nhận vận hành thương mại COD.

Theo Bộ Công Thương, với bờ biển dài hơn 3.200km và ở khu vực nhiệt đới gió mùa, cộng thêm gió mùa Tây Nam thổi vào mùa hè, tốc độ gió trung bình ở biển Đông Việt Nam khá mạnh. Điều này tạo ra tiềm năng lớn về năng lượng gió ở Việt Nam. Các thông tin chi tiết về tiềm năng và thách thức trong phát triển nguồn năng lượng tái tạo tại Việt Nam có thể được độc giả tham khảo từ bài viết chia sẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss