Vai trò của IoT trong việc xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng linh hoạt

Internet of Things (IoT) có thể tăng đáng kể hiệu quả của các hệ thống chuỗi cung ứng, vì IoT xử lý khả năng kết nối giữa các thiết bị.
December 5, 2023

Nói một cách đơn giản, IoT có nghĩa là “các thiết bị kết nối” và khả năng này của IoT mang lại một hệ thống hoặc môi trường thông minh. IoT kết nối các thiết bị này với các cảm biến và bộ truyền động, thu thập dữ liệu và chia sẻ dữ liệu đó với hệ thống, sau đó phân tích vị trí và cách thức cải thiện hiệu quả của hệ thống. Chính công nghệ đã một mình đưa ngành công nghiệp 4.0 vào cuộc sống. Những tiến bộ kỹ thuật của IoT đã thay đổi cách thức hoạt động của các ngành công nghiệp; IoT tạo ra một hệ thống chuỗi cung ứng linh hoạt bằng cách tăng hiệu quả và duy trì chi phí thấp, hậu cần, theo dõi sản phẩm theo thời gian thực, v.v.

Hệ thống chuỗi cung ứng không gì khác hơn là một mạng lưới các hệ thống chịu trách nhiệm sản xuất một sản phẩm tốt, từ việc mua nguyên liệu thô từ đại lý đến phân phối thành phẩm. Sự chậm trễ của bất kỳ hệ thống nào trong mạng đều ảnh hưởng đến hiệu quả chung của hệ thống chuỗi cung ứng. Với sự trợ giúp của IoT, những sự chậm trễ này có thể được người phụ trách ghi nhận và xử lý. IoT cho phép truyền dữ liệu theo thời gian thực, điều này giúp ích rất nhiều trong quá trình vận chuyển sản phẩm vì chúng có thể được hệ thống giám sát liên tục. Việc truyền dữ liệu theo thời gian thực giúp cập nhật vị trí của nhà vận chuyển mọi lúc, dùng để cập nhật thời gian đến của nhà vận chuyển tại điểm đến. IoT cải thiện đáng kể hệ thống chuỗi cung ứng về mọi mặt, với những tiến bộ về phạm vi trong tương lai. Những thách thức hiện tại mà các hệ thống chuỗi cung ứng phải đối mặt có thể được khắc phục bằng các hệ thống chuỗi cung ứng hỗ trợ IoT.

NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG HỆ THỐNG CUNG ỨNG

Một hệ thống chuỗi cung ứng hiệu quả giúp duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, quan hệ với nhà bán lẻ và hiểu rõ hơn về các nhà cung cấp. Có một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của hệ thống chuỗi cung ứng.

HIỆU SUẤT

Hiệu suất của hệ thống chuỗi cung ứng liên quan đến khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong khi vẫn duy trì chất lượng sản phẩm mong muốn. Khả năng thích ứng với những thay đổi nhất định cũng xác định hiệu suất của nó, chẳng hạn như thêm các bộ phận điện mới, cập nhật kích thước, v.v.

TIẾN BỘ CÔNG NGHỆ

Hệ thống chuỗi cung ứng phải có khả năng đáp ứng những thay đổi công nghệ mà khách hàng yêu cầu. Những tiến bộ này thường được thấy trong các linh kiện điện và điện tử. Điều này đòi hỏi hệ thống chuỗi cung ứng phải điều chỉnh dễ dàng theo loại thay đổi.

CHIẾN LƯỢC

Chiến lược để theo kịp nhu cầu của khách hàng và sự cạnh tranh phải mạnh mẽ và cập nhật. Một chiến lược với mục tiêu cuối cùng là hiệu quả nhất quán phải được thực hiện. Hệ thống chuỗi cung ứng cần được hỗ trợ bởi các chiến lược ưu tiên rủi ro và xử lý lỗi ngay lập tức.

DỮ LIỆU THEO THỜI GIAN THỰC

Dữ liệu này hỗ trợ trong việc chuẩn bị một kế hoạch kinh doanh vững chắc. Những tiến bộ kỹ thuật cũng có thể thực hiện được với dữ liệu này; hệ thống có thể phát hiện và khắc phục sự chậm trễ. Nó giám sát việc phân phối sản phẩm và cập nhật nó khi được yêu cầu. Các hệ thống chuỗi cung ứng hỗ trợ IoT có thể thu thập dữ liệu thời gian thực, dữ liệu này được hệ thống sửa đổi và tạo báo cáo. Dữ liệu thời gian thực mang lại cơ hội phát triển cho các hệ thống chuỗi cung ứng với các tính năng bổ sung.

THU MUA VÀ LOGISTICS

Thu mua và hậu cần rất quan trọng đối với hệ thống chuỗi cung ứng vì chúng giữ nguyên liệu thô trong kho và ngăn ngừa tình trạng tồn kho quá mức. Dự báo sản xuất là cần thiết để duy trì nguyên liệu thô trong kho. Bộ phận thu mua và hậu cần giao dịch với các nhà cung cấp và đàm phán chi phí nguyên liệu thô, xử lý việc vận chuyển sản phẩm, hạn chế chi phí mua hàng, xử lý việc lưu trữ và sắp xếp nguyên liệu thô, v.v.

LỢI ÍCH CHÍNH CỦA IOT TRONG HỆ THỐNG CHUỖI CUNG ỨNG

IoT tạo ra một hệ thống chuỗi cung ứng thông minh bằng cách cho phép tương tác trong hệ thống. Điều này được thực hiện bằng cách tạo ra một mạng lưới các thiết bị vật lý được kết nối với nhau nhờ sự trợ giúp của các cảm biến, bộ truyền động, v.v. Họ cũng theo dõi và chuẩn bị báo cáo dựa trên dữ liệu được thu thập. IoT đã đưa hệ thống chuỗi cung ứng lên một tầm cao mới bằng cách làm cho chúng thích ứng hơn với những thay đổi.

GIÁM SÁT ĐƠN VỊ LƯU TRỮ

IoT giúp duy trì tình trạng phù hợp của các đơn vị lưu trữ theo vật liệu có trong đơn vị lưu trữ. Điều này giúp lưu trữ nguyên liệu thô để sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau như thực phẩm, hóa chất, nhà máy thép, v.v. IoT kiểm soát việc lưu trữ các nguyên liệu thô này với sự trợ giúp của các cảm biến và phần mềm thu thập dữ liệu dựa trên hành động được thực hiện.

Nguồn: Researchgate.net

THEO DÕI HÀNG HÓA THỜI GIAN THỰC

IoT cho phép các thiết bị tương tác với nhau, dẫn đến dữ liệu được thu thập trong thời gian thực. Dữ liệu này được sử dụng để theo dõi vị trí của hàng hóa được giao hoặc nhận. Theo dõi thời gian thực giúp cập nhật vị trí hiện tại của nhà vận chuyển và từ đó thông báo cho khách hàng về thời gian giao hàng chính xác. Nó cũng giúp duy trì chất lượng sản phẩm bằng cách lắp đặt camera trong nhà vận chuyển, điều này sẽ mang lại sự hài lòng cao cho khách hàng. Người quản lý nhà máy có thể lập kế hoạch hoạt động của mình tùy theo việc cung cấp nguyên liệu thô. Điều này sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức.

TẦM NHÌN CHUỖI CUNG ỨNG

Trong các hệ thống chuỗi cung ứng thông thường, người quản lý phải tổng hợp những thiếu sót lại với nhau. Việc này tiêu tốn rất nhiều thời gian và có thể chính xác hoặc không. Các hệ thống chuỗi cung ứng hỗ trợ IoT giám sát dữ liệu quan trọng và báo cáo dữ liệu đó, giúp xác định sự chậm trễ và khắc phục chúng dễ dàng hơn. Người quản lý có thể truy cập dữ liệu này khi đang di chuyển và cũng có thể thông báo cho họ trong trường hợp khẩn cấp đột ngột.

MES LAB Staff

Marketing staff of MESLAB

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss