PTSP

TECH SERIES 03 – WATER SOLUTIONS 2024

Nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân Việt Nam ngày một tăng cao, dự đoán tăng trưởng khoảng 26% trong giai đoạn 2022 – 2030 (theo Fiin Group, 2024). Đây là cơ hội tiềm năng để các doanh nghiệp trong
May 24, 2024