Giải quyết thách thức và tạo động lực cho sản xuất công nghiệp trong năm 2024

Sản xuất công nghiệp phục hồi không chỉ góp phần tăng trưởng kinh tế mà quan trọng là tiếp tục thực hiện định hướng phát triển CNH- HĐH đất nước.
January 2, 2024

Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2023 so với năm trước đó đã có sự tăng ở 50 địa phương và giảm ở 13 địa phương trên toàn quốc. Các địa phương một số có chỉ số IIP tăng đáng kể, chủ yếu là do sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cùng ngành sản xuất và phân phối điện. Ngược lại, một số địa phương khác ghi nhận chỉ số IIP tăng chậm hoặc giảm, chủ yếu do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, ngành khai khoáng, và ngành sản xuất, phân phối điện gặp khó khăn.

Bộ Công Thương đánh giá rằng, tuy nhiên, sự phục hồi trong sản xuất công nghiệp diễn ra chậm chạp. Doanh nghiệp trong lĩnh vực này đối mặt với nhiều thách thức như chi phí đầu vào, chi phí vốn, và chi phí tuân thủ cao. Năng lực sản xuất công nghiệp cũng có sự cải thiện chậm chạp, đặc biệt là trong các ngành có tính nền tảng và quan trọng. Sự kết nối giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành và giữa các ngành còn hạn chế; mối liên kết giữa doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước còn yếu đuối.

Các chuyên gia cho rằng đã đến lúc lựa chọn những ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh và tác động lan tỏa đến các ngành kinh tế khác để ưu tiên phát triển.

Tập trung vào giải pháp đồng bộ, quyết liệt

Theo lãnh đạo Cục Công nghiệp, với một số ngành trọng tâm trọng điểm chế biến, chế tạo, như cơ khí, gia công hay điện tử thì tiếp tục phát triển, tập trung vào nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước đối với những ngành nghề, lĩnh vực như vậy…

Với những giải pháp đồng bộ và quyết liệt, hoạt động sản xuất và các đơn hàng đã hồi phục dần trở lại, song mức tăng trưởng chung của ngành công nghiệp năm 2023 ở mức thấp nhất kể từ năm 2017 đến nay, đòi hỏi cần phải có thêm nhiều nỗ lực mạnh mẽ hơn từ chính sách.

Trong các cơ chế, chính sách đó thì cải thiện môi trường kinh doanh, đặc biệt là đơn giản hóa các quy định, điều kiện, thủ tục đầu tư xây dựng… để đẩy nhanh tiến độ đưa các dự án đầu tư xây dựng mới trong các ngành công nghiệp vào hoạt động là vô cùng quan trọng.

Đây cũng là đòi hỏi của nhiều thị trường đối tác nhập khẩu lớn các mặt hàng công nghiệp chủ lực và có thế mạnh của Việt Nam. Tất cả các yêu cầu ấy đòi hỏi Việt Nam cần tiếp tục có các chính sách mạnh mẽ và phù hợp hơn, bởi muốn tăng tốc phát triển công nghiệp, phải có những đột phá trong xuất khẩu.

Bên cạnh đó, hướng dẫn các doanh nghiệp kiểm soát được quy trình sản xuất, kiểm soát được tất cả các mức độ phát thải của mình đối với hàng sản xuất không chỉ đối với quy trình sản xuất và dịch vụ hàng hóa, kể cả những nguồn nguyên liệu và các vấn đề khác liên quan đến để xây dựng được các báo cáo về đáp ứng tiêu chuẩn của EU…

MES LAB Staff

Marketing staff of MESLAB

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss