in 3D

[Webinar – ASTM Certification]

Vào ngày 25/1/2024, MES LAB sẽ phối hợp cùng Vinnotek tổ chức hội thảo trực tuyến về chứng chỉ ASTM với tiêu đề “Thiết kế và phát triển sản phẩm in 3D kim loại theo tiêu chuẩn ASTM cho một số ngành
January 22, 2024