Chưa phân loại

Một số nhận định về thực trạng phát triển sản phẩm và các đề xuất nâng cao hiệu quả R&D sản phẩm trong doanh nghiệp ngành nước (Phần 2)

Sau khi điểm qua tình hình phát triển sản phẩm, ông Trần Anh Tuấn đã đưa ra các đề xuất về chiến lược và hoạt động tái cấu trúc bộ phận Nghiên cứu và Phát triển (R&D) để tối ưu hóa hiệu quả
July 10, 2024