HomeTag

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2014/11/IDK3-20141025_3404.jpg

Nhiều năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa Công ty TNHH giải pháp cơ khí CAM (CAMMECH) và MES LAB đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ. Từ năm 2010, CAMMECH đã đồng hành cùng MES LAB trong nhiều sự kiện và các cuộc thi về lĩnh vực này. Ngày 25/10/2014 vừa qua, đánh dấu một giai đoạn hợp tác mới chặt chẽ hơn, thiết thực hơn và hiệu quả hơn giữa hai...