the next productor

Chung kết THE NEXT PRODUCTOR sắp diễn ra

Cuộc thi “The Next Productor 2023 – Chung Kết Sáng Tạo” sắp được tổ chức, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong thế giới sáng tạo và công nghiệp sản phẩm gia dụng. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ là
December 12, 2023