fbpx
 

HomeTagThẻ: Tài liệu

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2021/01/4.4.001.bmp

Tài liệu được trích từ báo cáo phân tích công nghệ nồi chiên không dầu được PDMA – MES LAB thực hiện. Các thông tin đã được chỉnh sửa  một số dữ liệu để đảm bảo tính bảo mật của dự án.   Tài liệu bao gồm: File PDF: Công nghệ sử dụng trong NCKD (Meslab) Click to access Cong-nghe-su-dung-trong-NCKD-Meslab.pdf Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thêm chi tiết, xin liên...