HomeTagTag: tái chế

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2019/12/cut-cost.jpg

Bài viết này được trích từ bộ sách “Thiết kế và phát triển sản phẩm” nhằm chia sẻ kiến thức về Thiết kế, Nghiên cứu & Phát triển tới cộng đồng. Nội dung các bài viết chỉ dừng ở mức cơ bản, các bài chuyên sâu hơn xin xem ở link https://meslab.vn/rdi Đối với các khách hàng đã mua sách cũ, MES LAB có chương trình hoàn tiền mua sách khi đặt mua tài liệu...

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2019/12/truong-hoc-vinschoo1l.jpg

Bài viết này được trích từ bộ sách “Thiết kế và phát triển sản phẩm” nhằm chia sẻ kiến thức về Thiết kế, Nghiên cứu & Phát triển tới cộng đồng. Nội dung các bài viết chỉ dừng ở mức cơ bản, các bài chuyên sâu hơn xin xem ở link https://meslab.vn/rdi Đối với các khách hàng đã mua sách cũ, MES LAB có chương trình hoàn tiền mua sách khi đặt mua tài liệu...

Phát triển bền vững là một trong những chủ đề rất nóng trong cộng đồng thiết kế hiện nay. Khi mà vấn đề môi trường được quan tâm ở cấp độ lớn nhất từ trước đến nay, và chính vì vậy các nhà sản xuất lớn bắt đầu tính đến vấn đề phát triển bền vững mà khách hàng của họ đang tìm kiếm và cần được giải quyết. Trong hầu hết các trường hợp,...