HomeTag

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2020/01/meslab.vn-thiet-ke-phat-trien-san-pham-rd-8-1280x720.jpg

Cùng một quy mô, cùng lĩnh vực hoạt động, tại sao nhân viên đơn vị này làm việc hào hứng, năng suất làm việc cao còn đơn vị khác, năng suất lao động lại thấp, nhân viên có xu hướng nhảy việc, không gắn bó lâu dài? Điều này chịu tác động rất lớn của môi trường làm việc.

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2018/06/ap7-1024x768-1-e1532921649177.jpg

Trong khuôn khổ chương trình tư vấn nhằm tăng tính chuyên nghiệp cho CBNV Công ty bất động sản An Phát, các chuyên gia MES LAB đã đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật giải quyết vấn đề có thể phát sinh trong công việc. Kỹ thuật giải quyết vấn đề của MES LAB được phát triển theo phương pháp Design Thinking. Đây là phương pháp khoa học, logic được áp dụng rộng rãi trên thế...

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2014/08/put-the-decision-makers-in-the-room.jpg

Bài viết này giới thiệu và hướng dẫn về Brainstorming, một kỹ thuật thường dùng giúp tạo ra rất nhiều ý tưởng cho nhóm thiết kế. Giới thiệu về brainstorming (Wikipedia) Brainstorming (tiếng Việt nhiều nơi dịch là “động não”, “công não”, “bão não” hay “tập kích não”) là một phương pháp đặc sắc dùng để phát triển nhiều giải đáp sáng tạo cho một vấn đề. Phương pháp này hoạt động bằng cách nêu...

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2014/07/Aquatina-Collapsible_Water.jpg

Cách tốt nhất để có ý tưởng tốt là cần có thật nhiều ý tưởng. Các nhóm thiết kế khi làm ý tưởng thường bắt đầu với việc tạo ra rất nhiều ý tưởng, từ hàng chục đến cỡ trăm ý tưởng. Để rồi từ những ý tưởng này, họ sàng lọc, kết hợp, cải tiến,…và cho ra ý tưởng hoàn thiện tối ưu cuối cùng. Có thể dùng các kỹ thuật khác nhau để...