HomeTagTag: sách R&D

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2013/07/brainstorming-campaign-collaborate-6224-e1532918053441.jpg

Lời tác giả Cuốn sách này là kết quả đúc kết của tôi sau 14 năm làm phát triển các dự án sản phẩm thực tế, 10 năm nghiên cứu Sau Đại học về chuyên ngành “Thiết kế và Phát triển Sản phẩm” và hàng trăm lần giảng dạy ở các khóa học cũng như thuyết trình tại các seminar trong nước và quốc tế cùng rất nhiều bài báo khoa học, bài viết chuyên...

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2015/01/1-Demo-NPD-Book-2014-a21-scaled.jpg

Tập hợp những kiến thức cốt lõi, kết hợp nhuần nhuyễn với kinh nghiệm tích lũy từ các dự án thực tế, được trình bày và tối ưu hóa cho từng nhóm ngành nghề cụ thể theo triết lý thiết kế lấy con người làm trung tâm – Human Centered Design – là cách thức và phương pháp, niềm tin và kỳ vọng khi MES LAB thực hiện cuốn Cẩm nang Phát triển sản phẩm...

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2014/07/meslab-thietke-rnd-111.jpg

LƯU Ý Một vài lưu ý về các chương sách được chia sẻ: Sách là miễn phí nên chúng tôi sử dụng phiên bản có watermark. Chúng tôi chỉ cung cấp ở đây một vài chương đơn giản, mang tính mở đầu, cơ bản của bộ sách. Những phần kiến thức sâu sẽ chỉ có ở sách in. Phần miễn phí dung lượng khoảng 1/3 nội dung sách, nó có thể giúp các bạn hình...

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2014/07/meslab-thietke-rnd-111.jpg

LƯU Ý Một vài lưu ý về các chương sách được chia sẻ: Sách là miễn phí nên chúng tôi sử dụng phiên bản có watermark. Chúng tôi chỉ cung cấp ở đây một vài chương đơn giản, mang tính mở đầu, cơ bản của bộ sách. Những phần kiến thức sâu sẽ chỉ có ở sách in. Phần miễn phí dung lượng khoảng 1/3 nội dung sách, nó có thể giúp các bạn hình...

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2014/07/meslab-thietke-rnd-111.jpg

LƯU Ý Một vài lưu ý về các chương sách được chia sẻ: Sách là miễn phí nên chúng tôi sử dụng phiên bản có watermark. Chúng tôi chỉ cung cấp ở đây một vài chương đơn giản, mang tính mở đầu, cơ bản của bộ sách. Những phần kiến thức sâu sẽ chỉ có ở sách in. Phần miễn phí dung lượng khoảng 1/3 nội dung sách, nó có thể giúp các bạn hình...

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2014/07/meslab-thietke-rnd-111.jpg

LƯU Ý Một vài lưu ý về các chương sách được chia sẻ: Sách là miễn phí nên chúng tôi sử dụng phiên bản có watermark. Chúng tôi chỉ cung cấp ở đây một vài chương đơn giản, mang tính mở đầu, cơ bản của bộ sách. Những phần kiến thức sâu sẽ chỉ có ở sách in. Phần miễn phí dung lượng khoảng 1/3 nội dung sách, nó có thể giúp các bạn hình...

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2014/07/meslab-thietke-rnd-111.jpg

LƯU Ý Một vài lưu ý về các chương sách được chia sẻ: Sách là miễn phí nên chúng tôi sử dụng phiên bản có watermark. Chúng tôi chỉ cung cấp ở đây một vài chương đơn giản, mang tính mở đầu, cơ bản của bộ sách. Những phần kiến thức sâu sẽ chỉ có ở sách in. Phần miễn phí dung lượng khoảng 1/3 nội dung sách, nó có thể giúp các bạn hình...

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2014/07/meslab-thietke-rnd-111.jpg

LƯU Ý Một vài lưu ý về các chương sách được chia sẻ: Sách là miễn phí nên chúng tôi sử dụng phiên bản có watermark. Chúng tôi chỉ cung cấp ở đây một vài chương đơn giản, mang tính mở đầu, cơ bản của bộ sách. Những phần kiến thức sâu sẽ chỉ có ở sách in. Phần miễn phí dung lượng khoảng 1/3 nội dung sách, nó có thể giúp các bạn hình...