R&D

Hội thảo tại Trường Đại học Phenikaa

Ngành công nghiệp điện tử đang chứng kiến sự đổi mới và phát triển nhanh chóng, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Các tiến bộ trong kỹ thuật số hóa, trí tuệ nhân tạo và mạng
January 19, 2024