nova&co

Xu hướng phát triển tính năng sản phẩm máy lọc nước gia đình đáp ứng các Megatrend về thị hiếu tiêu dùng hiện tại và tương lai.

“Khách hàng không mua một cái khoan hay một cái lỗ ở trên trường, cũng chẳng phải một thiết bị kỹ thuật đơn thuần lọc nước, điều khách hàng mua nguồn nước để uống, họ mua sự an toàn, an tâm, sự
June 14, 2024