nồi chiên không dầu

Yellow Team (Nồi chiên không dầu)

Xin chào mọi người chúng mình là Nhóm Vàng, sản phẩm mà nhóm mình muốn hướng tới để nâng cấp và cải tiến là “Nồi Chiên Không Dầu”, hôm nay các bạn cùng nhóm của chúng mình nhìn lại những quãng thời
November 18, 2023