fbpx
 

HomeTagThẻ: nghiên cứu phát triển

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2013/07/brainstorming-campaign-collaborate-6224-e1532918053441.jpg

Lời tác giả Cuốn sách này là kết quả đúc kết của tôi sau 14 năm làm phát triển các dự án sản phẩm thực tế, 10 năm nghiên cứu Sau Đại học về chuyên ngành “Thiết kế và Phát triển Sản phẩm” và hàng trăm lần giảng dạy ở các khóa học cũng như thuyết trình tại các seminar trong nước và quốc tế cùng rất nhiều bài báo khoa học, bài viết chuyên...

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2013/10/danh-gia-uu-tien-du-an-meslab-9428.png

Bài viết được trích từ một phần của Chương 3 (Lập kế hoạch Thiết kế và Phát triển Sản phẩm) của cuốn sách “Thiết kế và Phát triển Sản phẩm” được biên soạn bởi tác giả Trần Anh Tuấn (Nova @ MES Lab.) và đang được MES Lab. phân phối. *** Bối cảnh của bài viết Doanh nghiệp có một số dự án để lựa chọn theo đuổi. Tất nhiên, doanh nghiệp không thể theo đuổi...