HomeTag

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2019/08/meslab.vn-thiet-ke-phat-trien-san-pham-rd-2-1266x720.jpg

Sản xuất, kỹ thuật, công nghệ, thiết kế, phát triển sản phẩm và R&D – Dù gọi bằng tên gọi nào thì các hoạt động nói trên đều liên quan mật thiết đến đổi mới, sáng tạo và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực kỹ thuật. Và với các lĩnh vực hoạt động nêu trên, nhu cầu tuyển dụng, tìm được người có trình độ, năng lực, phục vụ khối lượng công việc ngày...

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2015/09/3.jpg

Trong nền kinh tế cạnh tranh, việc nâng khả năng cạnh tranh bằng sản phẩm là tất yếu. Các doanh nghiệp luôn luôn cần phát triển sản phẩm của mình, mang lại nhiều ích hơn, giá trị hơn cho người tiêu dùng. Tuy các doanh nghiệp đều nhận định được vai trò quan trọng của phát triển sản phẩm nhưng khi thực hiện chưa có một quy trình cụ thể để đạt được hiệu quả...

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2014/09/Ideation.jpg

Bài viết này là sự khai triển những nội dung tôi đã viết ở bài chuyên luận về Nguồn lực cộng đồng kết hợp với những kinh nghiệm thực tế chúng tôi thu thập được trong quá trình làm việc với khách hàng. Tại sao cần tổ chức khai thác sự sáng tạo trong đội ngũ nhân viên một cách khoa học? Chúng ta đang ở trong thời đại kinh tế Tri thức, nơi khả...

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2014/08/10559939_911435052203613_2119093468531276384_n.jpg

Ở Việt Nam, người ta thường nói đi học là để kiếm bằng cấp, chứng chỉ. Chính sự lạm dụng nhu cầu đó của người đi học, nhiều trường học và trung tâm đào tạo đã “dễ dãi hóa” việc cấp bằng, chứng chỉ. Thậm chí, có nhiều loại “chứng chỉ” còn có thể được mua khống: Mua chứng chỉ và không cần phải học! Sự việc trên kéo dài dẫn đến hệ quả là...