Phát triển sản phẩm

Mesia phát biểu chào mừng, khai mạc MES CAMP 2014.

Tổ chức hoạt động brainstorming để thu thập ý tưởng cải tiến dịch vụ như thế nào?

Bài này có thể coi là sự tiếp nối của bài “Làm thế nào để khai thác sự sáng tạo tiềm ẩn trong đội ngũ nhân viên?” Dịch vụ là gì? Theo cách hiểu đơn giản, dịch vụ là tác nhân đưa khách hàng từ trạng thái này sang một trạng thái khác về trải

Giới thiệu - Đánh giá

Góc nhìn

ideo -2

IDEO – Sức mạnh của “thiết kế” giúp thay đổi nhận thức về cải tiến doanh nghiệp – Phần 2

Phần 2:  5 bước để IDEO thiết kế một trải nghiệm khách hàng hiệu quả hơn Ở phần trước, chúng ta được giới thiệu về IDEO, một công ty trong lĩnh vực thiết kế và phát triển sản phẩm.  Với cách làm mới lạ, IDEO đã trợ giúp cho nhiều tập đoàn lớn trên thế

Top