Ứng dụng

Xác lập thông số sản phẩm P2

Bài viết này được trích từ bộ sách “Thiết kế và phát triển sản phẩm” nhằm chia sẻ kiến thức về Thiết kế, Nghiên cứu & Phát triển tới cộng đồng. Nội dung các bài viết chỉ dừng ở mức cơ bản, các bài chuyên sâu hơn xin xem ở link https://meslab.vn/rdi

Đối với các khách hàng đã mua sách cũ, MES LAB có chương trình hoàn tiền mua sách khi đặt mua tài liệu mới. Chi tiết xin xem tại https://meslab.vn/rdi-toolkit

Thông qua việc benchmark sản phẩm cạnh tranh, các nhà thiết kế đã đưa ra được các thông số sơ bộ của sản phẩm định làm. “Giá trị biên” là khoảng giá trị mà sản phẩm còn đảm bảo tính cạnh tranh. “Giá trị lý tưởng” là đích ngắm mà nhóm thiết kế hướng đến. Các thông số này sẽ là tiền đề cho việc xây dựng concept ở bước tiếp sau.

Việc benchmark sản phẩm cạnh tranh là rất cần thiết và không được phép bỏ qua trong tất cả các quá trình phát triển sản phẩm. Bởi vì trên cơ sở benchmark sản phẩm cạnh tranh, nhóm thiết  kế định vị được “vùng thông số” của mình sao cho sản phẩm làm ra có thể cạnh tranh được với các sản phẩm đã có về mặt tính năng kỹ thuật. Nếu không có benchmark sản phẩm cạnh tranh, sản phẩm làm ra có thể sẽ rơi vào 1 trong 2 trường hợp: không có tính cạnh tranh về tính năng kỹ thuật (thua kém) hoặc thông số không tối ưu, gây lãng phí.

Một điều cần lưu ý khi benchmark sản phẩm cạnh tranh là việc cần kiểm tra nguồn số liệu về thông số sản phẩm cẩn thận. Thông số sản phẩm ghi trên catalog hay bao bì sản phẩm cạnh tranh đôi khi là thông số mang tính “đánh lừa”. Cách lý tưởng nhất để lấy thông số thực của sản phẩm cạnh tranh là đem đi đo đạc, thử nghiệm kết hợp với các phương pháp tính toán chính xác. Với dự án LED, nhóm thiết kế đã tiến hành nhiều đo đạc, khảo sát, tính toán khác nhau, ví dụ như so sánh độ sáng của công nghệ LED so với các loại đèn dầu, nến,…

Như đã nêu, thông số sơ bộ thu được từ đây sẽ được dùng để tạo mẫu concept – làm nên hình dáng ban đầu của sản phẩm. Tuy nhiên, đây không phải là thông số cuối cùng của sản phẩm. Sau khi chọn được mẫu concept và đi vào tính toán thiết kế chi tiết, nhóm thiết kế phải một lần nữa xây dựng các mô hình kỹ thuật và mô hình chi phí tương ứng để điều chỉnh và chọn ra thông số tối ưu (thông số cuối cùng).

Mô hình kỹ thuật bao gồm mô hình vật lý và mô hình phân tích (toán).

Các mô hình kỹ thuật cho phép kiểm tra độ bền, khả năng hoạt động ổn định và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm,…Trong việc xây dựng các mô hình kỹ thuật, các công cụ mô phỏng số có thể được dùng để nâng cao độ chính xác và năng suất tính toán.

Từ việc phân tích các mô hình kỹ thuật, nhóm thiết kế sẽ tìm ra được một vài bộ thông số đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật (và nằm quanh khoảng thông số sơ bộ đã đưa ra). Mỗi bộ thông số này tương ứng với chi phí sản xuất khác nhau. Đây là mô hình chi phí của sản phẩm. Mô hình chi phí xem xét đến nhiều yếu tố: danh mục vật tư (BOM), điều kiện gia công (dao cụ, khuôn mẫu), yêu cầu nhà xưởng,…

Trên cơ sở cân đối giữa mô hình kỹ thuật và mô hình chi phí, nhóm thiết kế sẽ thỏa hiệp và tìm ra bộ thông số tối ưu đáp ứng hài hòa nhất cả về kỹ thuật và kinh tế. Đây là bộ thông số cuối cùng của sản phẩm.

Tất cả các thông số, quan hệ giữa đại lượng – nhu cầu, tầm quan trọng của mỗi đại lượng/nhu cầu, benchmark sản phẩm cạnh tranh,…đều có thể biểu diễn trên một sơ đồ thống nhất có tên “Ngôi nhà Chất lượng” (House of Quality – HOQ). Bạn đọc quan tâm có thể xem hình 6.3 ở trang bên. Trong hình bên, phần bên trái HOQ (“nhà”) thể hiện các nhu cầu khách hàng, ống khói thể hiện độ quan trọng của mỗi nhu cầu, phần móng nhà thể hiện thông số kỹ thuật sản phẩm, phần áp mái thể hiện các đại lượng, phần thân nhà thể hiện quan hệ giữa đại lượng và nhu cầu.  Phần mái nhà thể hiện các tương quan kỹ thuật và cuối cùng, phần bên phải nhà thể hiện thông số của các sản phẩm cạnh tranh. Đây là phương án biểu diễn gọn gàng và súc tích về thông số sản phẩm.

Ngôi nhà Chất lượng – HOQ – thể hiện toàn bộ thông tin về thông số sản phẩm. Nguồn hình: Bài giảng của MSLAB về sách của Ulrich và Eppinger.

Cuối cùng, nhóm thiết kế lập hồ sơ lưu lại toàn bộ quá trình xác định thông số kỹ thuật vào hồ sơ dự án và chuẩn bị chuyển sang bước tiếp theo: Tạo mẫu concept sản phẩm.

MES LAB

To Top