fbpx

Xác lập dự án | Design Thinking Phát triển sản phẩm

Xác lập dự án là việc làm cần thiết để bài toán phát triển sản phẩm được nêu ra và định nghĩa rõ ràng. Chỉ khi dự án được xác lập thì các nguồn lực và đội ngũ mới có thể tập trung “khoanh vùng” nỗ lực vào một khoảng đủ hẹp.

Điều này giúp tạo ra kết quả chất lượng.

Về tài liệu được chia sẻ

Tài liệu này được trích từ cuốn “Cẩm nang phát triển sản phẩm” phiên bản 2015 nhằm chia sẻ kiến thức về Thiết kế, Nghiên cứu & Phát triển tới cộng đồng.

Chúng tôi cung cấp tài liệu này free tới cộng đồng. Đây là những kiến thức cơ bản nhất, sơ khai nhất. Tài liệu được cung cấp ở dạng as-is – có sao chia sẻ vậy – và không đi kèm ràng buộc hỗ trợ.

Phần 1: Xác lập bài toán phát triển sản phẩm là làm gì?

Chia sẻ câu chuyện và hình mẫu những dự án hay rơi vào ngõ cụt, mất phương hướng và nhanh chóng bị dừng giữa chừng. Điều này dẫn đến yêu cầu cấp thiết cần xây dựng bài toán rõ ràng cho các dự án sản phẩm mới.

Vậy, khi nào nên xác lập bài toán, xác lập là làm những gì, để làm gì và tiến hành như thế nào?

Click vào hình ảnh đầu tiên để xem chế độ màn hình lớn

Phần 2: Quá trình xác lập bài toán Phát triển sản phẩm

Xác lập dự án (bài toán sản phẩm) diễn ra như thế nào, gồm những giai đoạn, bước nào, mỗi bước cần làm điều gì?

Click vào hình ảnh đầu tiên để xem chế độ màn hình lớn

Video bài giảng cho nội dung này (2015)

MES LAB TEAM

Previous Story

Nhu cầu khách hàng | Design Thinking Phát triển sản phẩm

Next Story

Phát triển sản phẩm: Tổng quan (CN2020-C1)