fbpx

Tổng quan | Design Thinking Phát triển sản phẩm

Design Thinking Phát triển sản phẩm là một hướng đi chuyên sâu, khai thác tiềm năng to lớn của Tư duy thiết kế vào lĩnh vực Thiết kế, Phát triển sản phẩm mới, mang lại những đột phá cho doanh nghiệp và các starups.

Về tài liệu được chia sẻ

Tài liệu này được trích từ cuốn “Cẩm nang phát triển sản phẩm” phiên bản 2015 nhằm chia sẻ kiến thức về Thiết kế, Nghiên cứu & Phát triển tới cộng đồng.

Chúng tôi cung cấp tài liệu này free tới cộng đồng và đây là những kiến thức cơ bản nhất, sơ khai nhất. Tài liệu được cung cấp ở dạng as-is – có sao chia sẻ vậy – và không đi kèm ràng buộc hỗ trợ.

Phần 1: Phát triển sản phẩm là gì?

Những ví dụ kinh điển, vai trò của phát triển sản phẩm với doanh nghiệp.

Click vào hình ảnh đầu tiên để xem chế độ màn hình lớn

Phần 2: Sản phẩm và bài toán Phát triển sản phẩm

Định nghĩa sản phẩm, cách tiếp cận giải bài toán Phát triển sản phẩm sử dụng Design Thinking

Click vào hình ảnh đầu tiên để xem chế độ màn hình lớn

Video bài giảng cho nội dung này (2015)

Video bổ sung

Dưới đây là 02 videos chia sẻ thêm về Tư duy thiết kế (D. Thinking) và PTSP.

Lưu ý: 

  • Nội dung các video không nhất thiết phù hợp 100% với các slides kiến thức MES LAB chia sẻ phía trên.
  • Các bạn xem để lấy thông tin và góc nhìn đa chiều.

BONUS: Xem file PDF cẨM NANG 2020 (bản demo)

File đính kèm là Chương 1: “Tổng quan” trích từ sách “Cẩm nang Phát triển sản phẩm” (2020)”.

Lưu ý: Các file demo thường sẽ có một số nội dung bị cắt hoặc che mờ. Những nội dung này sẽ có đủ trong bản thương mại với độ phân giải cao.

Shared Version – Cam Nang PTSP 2020 – Chap 1

MES LAB TEAM

Previous Story

[TK-001] Thiết kế khó thay thế – Máy lọc nước

Next Story

Nhu cầu khách hàng | Design Thinking Phát triển sản phẩm