HomeTagTag: vòng đời sản phẩm

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2014/08/vong-doi-san-pham.jpg

Khái niệm vòng đời sản phẩm Sản phẩm, cũng như con người, có “vòng đời” của mình, từ khi nó được ấp ủ, thai nghén đến khi được thành hình, đi vào phục vụ xã hội và “nghỉ hưu” rồi được “tiêu hủy” hoặc tái chế. Vòng đời sản phẩm có thể hiểu là một chu trình phát triển của sản phẩm, từ ý tưởng đến thiết kế, sản xuất, phân phối, sử dụng và...