HomeTag

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2015/08/Hinh2.jpg

Chương trình demo của MEStalk lần đầu tiên diễn ra tại Sài Gòn, số đầu tiên ra mắt với bài mang tên :” CHIA SẺ KINH NGHIỆM PHỎNG VẤN, TUYỂN DỤNG CHO KỸ SƯ” của Mr. Hoàng Khương được thực hiện bởi đối tác Vitechteam. MESTalks là những event nhỏ định kỳ của MES LAB nhằm xây dựng sân chơi cho các bạn kỹ thuật và những người đam mê sáng tạo, muốn hiện thực...