HomeTagTag: SCM

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2019/12/ERP-1024x720.jpg

Bài viết này được trích từ bộ sách “Thiết kế và phát triển sản phẩm” nhằm chia sẻ kiến thức về Thiết kế, Nghiên cứu & Phát triển tới cộng đồng. Nội dung các bài viết chỉ dừng ở mức cơ bản, các bài chuyên sâu hơn xin xem ở link https://meslab.vn/rdi Đối với các khách hàng đã mua sách cũ, MES LAB có chương trình hoàn tiền mua sách khi đặt mua tài liệu...

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2013/05/2011-12-23-erp-scm-plm-nhung-manh-khuyet-cong-nghiep-viet-nam-1.png

Suốt một thời gian dài, chừng 5-6 năm, tôi đắm chìm trong việc promote cho những ứng dụng CAD CAM, sự phổ biến của máy CNC hay các loại trang thiết bị hiện đại cho các nhà máy ở Việt Nam thông qua những thảo luận trênMES Lab. Thực tế thì đây là hướng duy nhất tôi tiếp cận kể từ khi chính thức mở rộng dự án MES Lab. ra hầu hết các ngành Công...