HomeTagTag: quản lý chuỗi cung

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2013/05/2011-12-23-erp-scm-plm-nhung-manh-khuyet-cong-nghiep-viet-nam-1.png

Suốt một thời gian dài, chừng 5-6 năm, tôi đắm chìm trong việc promote cho những ứng dụng CAD CAM, sự phổ biến của máy CNC hay các loại trang thiết bị hiện đại cho các nhà máy ở Việt Nam thông qua những thảo luận trênMES Lab. Thực tế thì đây là hướng duy nhất tôi tiếp cận kể từ khi chính thức mở rộng dự án MES Lab. ra hầu hết các ngành Công...