fbpx
 

HomeTagThẻ: quá trình thiết kế

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2021/02/3.jpg

Dịch vụ tính toán chi phí và hạch toán kinh tế đóng một vai trò rất quan trọng trong mỗi dự án. Tính toán chi phí dự án là hoạt động bóc tách và xác định các chi phí đầu tư cho từng hạng mục dự án. Hạch toán kinh tế là hoạt động thống kê tài chính (thu, chi) của doanh nghiệp để xác định doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư lãi hoặc...

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2019/11/thiet-ke-cong-nghiep-thiet-ke-san-pham-la-gi.jpg

Bài viết này được trích từ bộ sách “Thiết kế và phát triển sản phẩm” nhằm chia sẻ kiến thức về Thiết kế, Nghiên cứu & Phát triển tới cộng đồng. Nội dung các bài viết chỉ dừng ở mức cơ bản, các bài chuyên sâu hơn xin xem ở link https://meslab.vn/rdi Đối với các khách hàng đã mua sách cũ, MES LAB có chương trình hoàn tiền mua sách khi đặt mua tài liệu...