HomeTag

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2019/11/thiet-ke-cong-nghiep-thiet-ke-san-pham-la-gi.jpg

Bài viết này được trích từ bộ sách “Thiết kế và phát triển sản phẩm” nhằm chia sẻ kiến thức về Thiết kế, Nghiên cứu & Phát triển tới cộng đồng. Nội dung các bài viết chỉ dừng ở mức cơ bản, các bài chuyên sâu hơn xin xem ở link https://meslab.vn/rdi Đối với các khách hàng đã mua sách cũ, MES LAB có chương trình hoàn tiền mua sách khi đặt mua tài liệu...

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2017/09/Phat-trien-san-pham-P5-featured-nhu-cau-khach-hang.jpg

Hiểu Khách hàng Đến chương trước, chúng ta đã có bộ hồ sơ kế hoạch sản phẩm và bản Nhiệm vụ trong tay. Nhóm thiết kế đã có thể bắt đầu bắt tay vào công tác thiết kế và phát triển sản phẩm chính thức. Công tác thiết kế và phát triển sản phẩm này sẽ được bắt đầu từ đối tượng quan trọng nhất đối với mỗi sản phẩm: Khách hàng. Khách hàng quan...

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2017/09/Phat-trien-san-pham-P3-featured.jpg

Cơ hội kinh doanh Sản phẩm Hiểu về “Cơ hội kinh doanh” Về cơ bản, cơ hội kinh doanh (hay “cơ hội”) là khả năng đáp ứng của doanh nghiệp trước một nhu cầu cụ thể từ thị trường. Cứ có nhu cầu từ thị trường và doanh nghiệp có thể đáp ứng thì họ có cơ hội kinh doanh. Ví dụ, công ty ABC chuyên nghiên cứu về các công nghệ, thiết bị khử...

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2017/09/shutterstock_388063534-Large.jpg

Trong phần này, chúng ta sẽ cùng xem xét quá trình Thiết kế và Phát triển Sản phẩm bao gồm những hoạt động gì và các hoạt động đó diễn ra như thế nào, có liên hệ với nhau ra sao trong cùng một bức tranh tổng thể. Hiểu về thuật ngữ “Quá trình” “Quá trình” (tiếng Anh: process) là một chuỗi những hoạt động diễn ra theo thời gian nhằm mục đích biến các...