fbpx
 

HomeTagThẻ: quá trình thiết kế sản phẩm

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2018/07/small-business-profit-margin_700x350.jpg

Bài viết này được trích từ bộ sách “Thiết kế và phát triển sản phẩm” nhằm chia sẻ kiến thức về Thiết kế, Nghiên cứu & Phát triển tới cộng đồng. Nội dung các bài viết chỉ dừng ở mức cơ bản, các bài chuyên sâu hơn xin xem ở link https://meslab.vn/rdi Đối với các khách hàng đã mua sách cũ, MES LAB có chương trình hoàn tiền mua sách khi đặt mua tài liệu...

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2013/10/phat-trien-san-pham-meslab-11.png

Bài viết được trích từ Chương 2 của cuốn sách “Thiết kế và Phát triển Sản phẩm” được biên soạn bởi tác giả Trần Anh Tuấn (Nova @ MES Lab.) và đang được MES Lab. phân phối. *** Ở chương này, chúng ta sẽ cùng xem xét quá trình Thiết kế và Phát triển Sản phẩm bao gồm những hoạt động gì và các hoạt động đó diễn ra như thế nào, có liên hệ...