HomeTagTag: nguyên tắc thiết kế

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2013/11/simple-product-design-meslab.png

Bài viết này được biên tập dựa trên chương 13 của cuốn sách “The Art of Innovation” của tác giả Tom Kelley. Tuy nhiên, rất nhiều chi tiết đã được viết lại và các ví dụ được “renew” để phù hợp với thời điểm đăng bài cũng như gần gũi với độc giả MES Lab. hơn. Tom Kelley là anh em song sinh của David Kelley, nhà sáng lập và là CEO của IDEO, công...