HomeTagTag: nghiên cứu và phát triển sản phẩm

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2019/08/meslab.vn-thiet-ke-phat-trien-san-pham-rd-2-1266x720.jpg

Sản xuất, kỹ thuật, công nghệ, thiết kế, phát triển sản phẩm và R&D – Dù gọi bằng tên gọi nào thì các hoạt động nói trên đều liên quan mật thiết đến đổi mới, sáng tạo và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực kỹ thuật. Và với các lĩnh vực hoạt động nêu trên, nhu cầu tuyển dụng, tìm được người có trình độ, năng lực, phục vụ khối lượng công việc ngày...

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2018/09/Research-and-Development-Management.jpg

Câu chuyện lập nghiệp vốn dài dòng và không ai giống ai. Ai cũng có những khó khăn và thuận lợi của riêng mình. Hôm rồi hẹn được một buổi gặp với ông bạn cũ, nay là chủ một công ty sản xuất cơ khí quy mô vừa và đang lớn lên. Mừng cho bạn vì công việc ngày càng ngày tiến triển, nhưng đâu đó vẫn thấy phảng phất nét ưu sầu. Dựng nghiệp...