fbpx
 

HomeTagThẻ: hội thảo meslab

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2018/08/meslab.vn-thiet-ke-phat-trien-san-pham-rd-6-1280x720.jpg

Vừa qua, Hội thảo về “Mô hình kinh tế tích hợp hàng hóa” và dịch vụ đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sự kiện được diễn ra vào lúc 9h00 ngày 03 tháng 08 tại Trung tâm triển lãm SECC – 799, Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh và đã thu hút khoảng 70 Đại biểu là các kỹ sư, nhà kinh doanh, quản lý. Mô hình kinh tế tích hợp...