fbpx
 

HomeTagThẻ: đào tạo thiết kế

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2015/09/3.jpg

Trong nền kinh tế cạnh tranh, việc nâng khả năng cạnh tranh bằng sản phẩm là tất yếu. Các doanh nghiệp luôn luôn cần phát triển sản phẩm của mình, mang lại nhiều ích hơn, giá trị hơn cho người tiêu dùng. Tuy các doanh nghiệp đều nhận định được vai trò quan trọng của phát triển sản phẩm nhưng khi thực hiện chưa có một quy trình cụ thể để đạt được hiệu quả...

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2014/08/10559939_911435052203613_2119093468531276384_n.jpg

Ở Việt Nam, người ta thường nói đi học là để kiếm bằng cấp, chứng chỉ. Chính sự lạm dụng nhu cầu đó của người đi học, nhiều trường học và trung tâm đào tạo đã “dễ dãi hóa” việc cấp bằng, chứng chỉ. Thậm chí, có nhiều loại “chứng chỉ” còn có thể được mua khống: Mua chứng chỉ và không cần phải học! Sự việc trên kéo dài dẫn đến hệ quả là...