HomeTagTag: Chiết Giang

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2018/07/29258626_10155575910147568_3743943414492692480_o.jpg

Để thực hiện mục tiêu sử dụng năng lượng sạch, Chính quyền tại bang California, Mỹ đã quy định, kể từ tháng 01 năm 2020, mỗi hộ gia đình trong bang phải lắp đặt hệ thống năng lượng Mặt Trời nhằm giảm lượng khí thải. Nhưng, một điều cản trở các hộ dân thực hiện chiến dịch của Chính quyền là: khi quy định được áp dụng, chi phí lắp đặt sẽ tăng thêm vài...