fbpx
 

HomeTagThẻ: CE

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2021/02/dich-vu-ra-soat-phu-hop-tieu-chuan-san-pham-1280x720.png

Dịch vụ kiểm tra rà soát đảm bảo tiêu chuẩn cho sản phẩm nhằm nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, sản phẩm được tạo ra ngày càng đảm bảo nhiều tiêu chuẩn. Một số tiêu chuẩn sản phẩm có thể kể đến như: TCVN, CE, FDA, RoHS, EMC, chống nước, bụi IPX, nhãn năng lượng, nhãn môi trường,… PDMA cung cấp dịch vụ này nhằm hỗ trợ các tổ chức,...