fbpx
 

HomeTagThẻ: Các kỹ thuật thực hiện dịch vụ thiết kế khuôn

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2021/02/mold-design-service-1280x720.png

Dịch vụ thiết kế khuôn là dịch vụ tạo ra từ nhu cầu tăng năng suất sản xuất, đẩy nhanh số lượng sản phẩm và ít phải gia công lại. Nên đáp ứng được yêu cầu từ sự đa dạng sản phẩm từ đơn giản đến phức tạp với thời gian triển khai sản xuất nhanh. Nội dung dịch vụ PDMA sẽ thiết kế khuôn trên các phần mềm 3D và mô phỏng các quá...