Sitemap – Sơ đồ website

1. Tin – Hoạt động

Link đến mục: https://meslab.vn/category/tin-hoat-dong/

1.1. Tin công nghiệp

Các hoạt động trong công nghiệp liên quan đến hoạt động của MES LAB, đặc biệt là lĩnh vực Thiết kế, Phát triển sản phẩm, R&D.

1.2. Tin MES LAB

Các hoạt động của MES LAB trong lĩnh vực chuyên môn.

2. D2Mag

Link đến mục: https://meslab.vn/d2mag/

2.1. Kỹ thuật Thiết kế

Các bài viết về thiết kế sản phẩm, các kỹ thuật tối ưu hóa thiết kế, các kinh nghiệm về thiết kế.

2.2. Sáng tạo Dịch vụ

Các kiến thức về thiết kế & tích hơp dịch vụ, tối ưu hóa dịch vụ, hệ thống tích hợp sản phẩm – dịch vụ.

2.3. Nghiên cứu & Phát triển

Cách tổ chức bộ máy và vận hành hoạt động nghiên cứu & phát triển, quản lý dự án R&D – phát triển sản phẩm mới – giải mã công nghệ & sản phẩm.

2.4. Hợp tác công nghệ

Các cơ hội hợp tác, các đơn vị đối tác tiềm năng trong nước và quốc tế, các công nghệ có thể khai thác, đưa vào ứng dụng cho các sản phẩm phục vụ thị trường Việt Nam.

2.5. Dự án & Tình huống

Các báo cáo dự án (project reports) và các bài học tình huống (case studies) + thư viện tình huống thường gặp với những thông tin và kinh nghiệm hữu ích.

2.6. Chuyên đề

Các bài viết dạng dài, chi tiết, đầy đủ, bao quát toàn diện một mảng nội dung, giúp độc giả có cái nhìn sâu & rộng về một chủ đề trong Thiết kế, Phát triển sản phẩm, R&D.

3. Thư viện MES LAB

Các tài liệu, sách báo, nội dung MES LAB đăng tải phục vụ cộng đồng (không mất phí).

Link đến mục: https://meslab.vn/category/reference-library/

3.1. Video

Bài giảng, clip sự kiện, clip giải mã sản phẩm, review – đánh giá, preview tài liệu & các báo cáo dự án.

3.2. Hình ảnh

Gallery hình ảnh liên quan đến hoạt động chuyên môn của MES LAB.

3.3. Podcast

Các file âm thanh đọc sách, đọc tài liệu và các bản tin để nghe trên thiết bị.

3.4. Tài liệu

Các bản đọc thử, biểu mẫu chia sẻ, bài giảng, bài viết ngắn, link download các tập chuyên đề.

4. Góc nhìn – Blog

Là chuyên mục phản ánh góc nhìn từ team members của MES LAB, nêu các ý kiến ở dạng concept, ý tưởng gợi mở để hình thành các chuyên đề hoàn chỉnh trong tương lai.

Link đến mục: https://meslab.vn/category/blog/