fbpx

Sitemap – Sơ đồ website

1. What’s Happening?

Tin MES LAB Tin Cộng đồng Tin ngành, Công nghiệp Tin Công nghệ

Link đến mục: https://meslab.vn/category/whats-happening/

1.1. Tin công nghiệp

Các hoạt động trong công nghiệp liên quan đến hoạt động của MES LAB, đặc biệt là lĩnh vực Thiết kế, Phát triển sản phẩm, R&D.

1.2. Tin MES LAB

Các hoạt động của MES LAB trong lĩnh vực chuyên môn.

2. Tutorials & Techniques

Link đến mục: Các kỹ thuật sử dụng trong ngành Thiết kế, Phát triển sản phẩm, R&D công nghiệp.

2.1. Công nghệ

Các công nghệ được ứng dụng trong Nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm.

2.2 Tutorials

Các các thực hiện một quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm.

3. Product Reviews

Đánh giá sản phẩm, dịch vụ từ góc nhìn chuyên sâu về kỹ thuật sản phẩm, thiết kế bởi team PDMA & RDI @ MES LAB

Link đến mục: https://meslab.vn/category/product-reviews/

3.1. Các sản phẩm và ứng dụng của nó

Các thiết kế mới từ những yêu cầu cần thiết trong cuộc sống hàng ngày.

3.2. Đánh giá

Các đánh giá chuyên sâu từ kinh nghiệm về lĩnh vực nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

4. Look Further

Các nội dung chuyên đề về những mảng kỹ thuật, công nghệ, quản trị,… Đây là những nội dung liên quan hữu cơ đến Thiết kế, Phát triển sản phẩm, R&D

Link đến mục: https://meslab.vn/category/look-further/

4.1 Công nghệ

Các công nghệ mới được cập nhật, giúp người xem biết đến các xu hướng công nghệ hiện nay và cách áp dụng nó.

4.2. Purchasing và SCM

Các cách quản lý chuỗi cung ứng và ứng dụng trong quá trình Logistic.

5. DIY Designs & Projects

DIY Projects là các hướng dẫn, bản vẽ thiết kế,…do các Học viên tại HSA @ MES LAB thực hiện

Link đến mục: https://meslab.vn/category/diy-projects/

5.1 Ý tưởng

Các ý tưởng được các học viên lấy từ các nhu cầu xã hội đang cần và từ đó muốn thiết kế và phát triển một sản phẩm để đáp ứng nó.

5.2 Quá trình

Từ ý tưởng đến sản phẩm là một quá trình dài, các học viên được giảng viên hướng dẫn và lên nội dung sau đó mới thực hiện.

6. Cases & Reports

Là các bài học tình huống & báo cáo dựa trên phân tích các trường hợp thực tế điển hình trong lĩnh vực Thiết kế, Phát triển sản phẩm, R&D nói riêng và trong ngành công nghiệp, sản xuất nói chung.

Link đến mục: https://meslab.vn/category/cases-reports/

6.1. Tình huống

Quá trình lập và sàng lọc, phân tích các sản phẩm.

6.2. Các báo cáo cụ thể

Sau khi phân tích, đánh giá, các báo cáo về thông số sẽ được đưa ra để thảo luận.

7. Ideas & Applications

Là chuyên mục nêu ra các ý tưởng sản phẩm, công nghệ. Tiếp đó, là đề xuất ứng dụng các kỹ thuật chuyên ngành vào giải quyết các bài toán thực tế của doanh nghiệp.

Link đến mục: https://meslab.vn/category/ideas-applications/

7.1. Ý tưởng

Những yêu cầu liên tục từ cuộc sống sẽ luôn là nơi để những ý tưởng được sinh ra.

7.2. Ứng dụng

Ý tưởng là quá trình đầu tiên, còn ứng dụng là mục đích nhắm đến của mọi quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

8. Lưu trữ (Archives)

Là chuyên mục lưu trữ các nội dung đã cũ. Đó là các bài từ các năm về trước. Mặc dù đã cũ, nhưng các bài viết này vẫn có những giá trị nội dung nhất định.

Link tới mục: https://meslab.vn/category/luu-tru/

9. The Insider’s View

Nhận định chuyên sâu về các vấn đề từ góc nhìn của người làm trong lĩnh vực

Link tới mục: https://meslab.vn/category/the-insiders-view/

9.1. Sản phẩm

Đa dạng ứng dụng thiết kế, phát triển sản phẩm.

9.2. Giải pháp

Những mảnh khuyết của công nghiệp Việt Nam và giải pháp để khắc phục.

10. Video

LIB là khu vực dành riêng cho thành viên MES LAB đã đăng kí mua bộ công cụ RDI ToolKit hoặc khóa RDI Online. Đây là một phần trong dịch vụ support của chúng tôi

Link đến mục: https://meslab.vn/category/library/video/

10.1. Ảnh

Các bộ ảnh cần thiết cho nghiên cứu và phát triển sản phẩm

10.2. Video

Các tài liệu về sách, giáo trình phát triển sản phẩm.