Lưu trữ (Archives)

Siemens giới thiệu Mechatronics Concept Designer trong NX

Mechanics Concept Designer
Mechanics Concept Designer

Mechanics Concept Designer cách mạng hóa quá trình thiết kế máy. Nó giúp các kỹ sư thiết kế nhanh hơn và chất lượng hơn bằng cách cung cấp giải pháp hoàn thiện cho phép kết hợp đa ngành, giảm thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, tái sử dụng thành quả sẵn có, và giúp đưa ra quyết định chính xác.

Sử dụng các nguyên tắc kỹ thuật hệ thống, bạn có thể  theo dõi tất cả các yêu cầu của khách hàng thông qua một thiết kế đã hoàn thành, khiến Mechanics Concept Designer là một giải pháp toàn diện trong thiết kế máy. Nó cho phép các ngành như cơ khí, điện và tự động hóa có thể làm viêc song song cùng nhau. Mechanics Concept Designer giúp bạn đưa ra thiết kế nhanh hơn và ít gặp vấn đề hơn trong giai đoạn cuối của quá trình thiết kế – khi mà sản phẩm sắp hoàn thiện. Bởi vì, bạn có thể sử dụng lại các thiết kế và các sở hữu trí tuệ sẵn có trước đó của mình, bạn có thể đáp ứng quá yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng trong khi tiết kiệm được tối đa nguồn lực.

Dựa trên Mechatronics Concept Designer bạn sẽ đưa ra quyết định chính xác hơn về vì nó cho phép bạn mô phỏng và tương tác với máy tính của bạn tại bất kỳ điểm nào trong quá trình thiết kế. Điều này có nghĩa là bạn sẽ tự tin hơn trong thiết kế cuối cùng, và trong khả năng của bạn để đáp ứng đúng tiến độ.

Để rõ hơn mời các bạn xem một clip giới thiệu về Mechatronics Concept Designer.

Meclancer @ MES Lab.

Nguồn Siemens