Thiết kế & Tích hợp dịch vụ (2020)

480.000

Số trang 268, đen trắng
Số chương 14+2
Khuyến nghị sử dụng Startup & doanh nghiệp, cá nhân làm dịch vụ
Lĩnh vực Thiết kế, Tích hợp dịch vụ, Mô hình kinh doanh
Độ chuyên sâu Cơ bản, có nâng cao
Ưu đãi đang có  Không có
Tác giả TS. Trần Anh Tuấn

Mua ngay Đọc tiếp